top of page

Cách phân biệt "Let", "Allow" & "Permit"

Updated: Oct 17, 2023


  • Về mặt nghĩa thì cả ba từ ‘permit’, ‘allow’ và ‘let’ đều mang nghĩa giống nhau nha: Là cho phép ai đó/ làm cho ai đó có thể làm hoặc có thứ gì.

  • Cả ba không có sự khác nhau rõ ràng về mặt nghĩa cơ bản, nhưng, chúng cũng không dễ dàng sử dụng tùy ý. Trong cả 3 thì ‘permit’ là trang trọng nhất và ‘let’ là bình dân nhất đó cả nhà.

  • Permit/allow someone + to do something Ví dụ: - He has not decided yet whether his leg injury will permit him to play this weekend. (Anh ấy vẫn chưa quyết định liệu chấn thương chân của anh ấy có cho phép anh ấy thi đấu vào cuối tuần này hay không.)

- I would not allow a child to have a TV or a computer in their room. (Tôi không cho phép một đứa trẻ có TV hoặc máy tính trong phòng của chúng.)

  • Chia bị động với ‘permit’ and ‘allow’ - Chúng ta thường dùng ‘permit’ và ‘allow’ ở thể bị động. (‘Permit’ đặc biệt thường thấy ở các thông báo chính thức nơi công cộng.) Ví dụ: - Photography is permitted for non-commercial use only. (Chỉ được phép chụp ảnh với mục đích phi thương mại.) - You’re allowed to eat as much fruit as you like. (Bạn được phép ăn bao nhiêu trái cây tùy thích.) - CHÚ Ý: Chúng mình không bao giờ dùng ‘let’ chia bị động nha các bợn!! Ví dụ là không có câu như này đâu nhé: The children were let do whatever they wanted.

  • Let someone do something Ví dụ: - We don’t let employees use the office telephone for personal calls. (Chúng tôi không cho phép nhân viên sử dụng điện thoại văn phòng cho các cuộc gọi cá nhân.)

 

Trung tâm Anh ngữ Origins - 𝐎𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐬 𝐋𝐚𝐧𝐠𝐮𝐚𝐠𝐞 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲

Luyện thi IELTS và Tiếng Anh Thanh Thiếu Niên

Chia sẻ của học viên: http://bit.ly/3qzLuQN

Thông tin liên hệ: http://m.me/originslanguageacademy

Hotline: 028 7309 7889 - 0938 839 552

549 views0 comments

Bình luận


bottom of page