top of page

Trọng tâm quy tắc so sánh hơn & so sánh nhất

Updated: Feb 21, 2022

Đây là những tòa nhà nổi tiếng trên thế giới.

Vậy làm sao để so sánh những tòa nhà này trong Tiếng Anh?

Qui tắc chung:

a. Khi so sánh hơn với hơn 2 chủ thể: thêm ‘than’ sau tính từ.

b. Cấu trúc chung:


Vậy thì làm sao để biết được khi nào thêm cái nào?

Hãy xem cái bảng dưới đây nhé


(*) phụ âm - nguyên âm - phụ âm

 

Trung tâm Anh ngữ Origins - 𝐎𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐬 𝐋𝐚𝐧𝐠𝐮𝐚𝐠𝐞 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲

Luyện thi IELTS và Tiếng Anh Thanh Thiếu Niên

Chia sẻ của học viên: http://bit.ly/3qzLuQN

Thông tin liên hệ: http://m.me/originslanguageacademy

Hotline: 028 7309 7889 - 0938 839 552

48 views0 comments

Comments


bottom of page