top of page

Used to - Get used to - Be used to & Bẫy ngữ pháp

Updated: Feb 21, 2022


Từ đoạn hội thoại ngắn này, các bạn có đoán ra được ý nghĩa của các từ “used to”, “get used to” và “be used to” không?


Để OLA giải thích cho khỏi vướng Bẫy ngữ pháp mà mất điểm uổng nè:


1. Used to V0

Diễn tả một thói quen hay hành động đã từng xảy ra trong quá khứ nhưng không còn đúng trong hiện tại.

=> He used to go to bed early, but now he always sleeps at 3 am.


2. Get used to V-ing

Diễn tả ai đó đang bắt đầu quen với một sự việc nào đó.

=> She doesn’t like Ho Chi Minh, but I think she will get used to it soon.


3. Be used to V-ing

Diễn tả ai đó làm việc gì đó nhiều lần và đã quá quen với việc đó.

=> He is used to speaking slowly.

 

Trung tâm Anh ngữ Origins - 𝐎𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐬 𝐋𝐚𝐧𝐠𝐮𝐚𝐠𝐞 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲

Luyện thi IELTS và Tiếng Anh Thanh Thiếu Niên

Chia sẻ của học viên: http://bit.ly/3qzLuQN

Thông tin liên hệ: http://m.me/originslanguageacademy

Hotline: 028 7309 7889 - 0938 839 552

30 views0 comments

Comments


bottom of page