top of page

Quite - Hiểu sao cho đúng

Updated: Oct 17, 2023


Chữ ‘quite’ thần thánh này thấy hoài trong tiếng Anh. Vậy mà, có nhiều khi vẫn bị lộn lên lộn xuống vì nghĩa của nó. Hôm nay mình sẽ giải quyết hết thắc trong vòng 1 nốt nhạc hen.


  • "Quite” là một trạng từ chỉ mức độ và nó có hai nghĩa tùy thuộc vào từ theo sau nó: khá, một chút, tương đối (a little, moderately but not very). Hoặc là rất (very, totally, completely).

  • Khi Quite + tính từ/trạng từ có thể phân cấp được, quite sẽ mang nghĩa ‘khá’. Tính từ/trạnh từ có thể phân cấp được là những tính từ/ trạng từ có thể đo lường được về mức độ. Lúc này, quite có nghĩa tương đương với ‘rather’ or ‘fairly’.

Ví dụ:

- That shirt makes you look quite smart. (Chiếc áo đó khiến bạn trông khá bảnh bao.)

- She comes to visit you quite often, doesn’t she? (Cô ấy đến thăm bạn khá thường xuyên đúng không?)


  • Ngược lại, khi Quite + tính từ/trạng từ không phân cấp được, quite sẽ có nghĩa ‘hoàn toàn’. Tính từ/trạng từ không phân cấp được là tính từ/trạng từ có cấp độ cao nhất và/hoặc thấp nhất, ví dụ right – wrong. Một số tính từ/trạng từ không phân cấp được mà mọi người có thể tham khảo đây: sure, right, true, incredible, certain, wrong, different, honestly, impossible,...

Ví dụ:

- The scenery was quite incredible. (Phong cảnh rất tuyệt vời.)

- Helen had said the food was awful here. She was quite right. (Helen đã nói rằng đồ ăn ở đây rất tệ. Và cô ấy hoàn toàn đúng.)


  • Cuối cùng, ta có quite a bit, quite a few, quite a lot: những cụm từ này thường dùng khi đề cập tới số lượng lớn.

Ví dụ: You should ask Mez for some advice. He knows quite a bit about gardening. (Bạn nên hỏi Mez lời khuyên. Anh ấy biết nhiều về làm vườn.)


  • Ngoài ra, ta cũng dùng quite a bit và quite a lot để hàm ý “thường” (often).

Ví dụ: Do you come here quite a bit? (Bạn có thường đến đây không?)


  • Còn một cấu trúc khác nữa là quite + a lot/a bit + so sánh tính từ/trạng từ. Nó có nghĩa là “nhiều” (much).

Ví dụ: We went to Italy when I was quite a bit younger. (Chúng tôi đã đến Ý khi chúng tôi còn khá trẻ

 

Trung tâm Anh ngữ Origins - 𝐎𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐬 𝐋𝐚𝐧𝐠𝐮𝐚𝐠𝐞 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲

Luyện thi IELTS và Tiếng Anh Thanh Thiếu Niên

Chia sẻ của học viên: http://bit.ly/3qzLuQN

Thông tin liên hệ: http://m.me/originslanguageacademy

Hotline: 028 7309 7889 - 0938 839 552

37 views0 comments

Yorumlar


bottom of page