top of page

Ngữ pháp về Wish và If only

Updated: Feb 21, 2022


Chúng ta đều biết rằng wish / if only mang nghĩa là ước gì và nó có các công dụng khác nhau khi các loại thì đi kèm nó thay đổi. Với bài học hôm nay, chúng ta cùng đi sâu vào tìm hiểu cách dùng và sự khác nhau giữa chúng nhé!


1. Ở hiện tại:

Chúng ta dùng wish / if only + past simple / past continuous để diễn đạt rằng ta muốn một tình huống ở hiện tại xảy ra khác đi.

  • E.g.

- I wish you didn’t live so far from our town. (Tôi ước gì anh không sống quá xa thị trấn của chúng tôi).

- If only the rain wasn’t falling. (Ước gì trời đang không mưa).


2. Ở quá khứ:

Chúng ta dùng wish / if only + past perfect để diễn đạt rằng ta muốn một tình huống ở quá khứ xảy ra khác đi.

  • E.g.

- I wish you had come to our party last night. (Tôi ước gì em đã đến bữa tiệc tối qua của chúng tôi).

- If only they hadn’t eaten so many cupcakes. (Ước gì họ đừng có ăn quá nhiều cupcake).


3. Để phàn nàn:

Chúng ta dùng wish / if only + would(n’t) để thể hiện rằng ta đang cảm thấy khó chịu bởi một sự việc nào đó hoặc một hành động của ai đó.

  • E.g.

- I wish you wouldn’t borrow my calculator without asking me. (Tôi ước gì bạn đừng có mượn máy tính của tôi mà không xin phép).

- If only that man would stop singing karaoke at midnight. (Ước gì người đàn ông ấy ngưng hát karaoke vào lúc nửa đêm).


4. Lưu ý:

Chúng ta có thể dùng was hoặc were cho đại từ ngôi thứ 1 hay ngôi thứ 3 số ít (I, he, she, it) khi sử dụng cấu trúc wish / if only.

  • E.g.

- I wish I were / was taller. (Tôi ước gì mình cao hơn)

 

Trung tâm Anh ngữ Origins - 𝐎𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐬 𝐋𝐚𝐧𝐠𝐮𝐚𝐠𝐞 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲

Luyện thi IELTS và Tiếng Anh Thanh Thiếu Niên

Chia sẻ của học viên: http://bit.ly/3qzLuQN

Thông tin liên hệ: http://m.me/originslanguageacademy

Hotline: 028 7309 7889 - 0938 839 552

35 views0 comments

Comments


bottom of page