top of page

19 thg 7, 2021

Workshop Series
​IELTS Writing With Experts

Nhằm lan toả năng lượng tích cực trong mùa dịch cũng như kiến thức đến các bạn đang chuẩn bị cho bài thi IELTS, chúng mình gồm Hoàng Phúc (HP Academy), Minh Khưu (Origins Language Academy) và Hân Ngô sau "một phút bốc đồng" đã quyết định cùng nhau tổ chức chuỗi workshop về IELTS Writing này. Mục đích của chúng mình không gì hơn là chia sẻ những điều mình biết đến các bạn với hy vọng giúp cho việc học IELTS Writing Task 2 của các bạn phần nào dễ dàng hơn. Bên dưới là thông tin về chúng mình và workshop của từng người. Các bạn đọc kỹ và lựa chọn workshop phù hợp nhé. Tất cả đều miễn phí nhé!


Hân Ngô - Workshop 1

How to build an effective argument in Writing task 2

Time: 10:00 - 25/07

  • English teacher, International University.

  • Language Assessment Tester, British Council HCM.

  • CELTA (Cambridge) & 8.0 IELTS (8.0 Writing).

Link đăng ký: http://shorturl.at/hwyA4 

Minh Khưu - Workshop 2

How to plan for difficult essay questions

Time: 19:30 - 31/07

  • Founder, Origins Language Academy

  • Lecturer, BKU & VLU.RMIT/Curtin alumni working towards Nottingham/Cambridge masters.

  • CELTA & 8.5 IELTS.

Link đăng ký: http://shorturl.at/hwyA4 

Hoàng Phúc - Workshop 3

How write a counter argument paragraph

Time: 19:30 - 08/08

  • Founder, HP Academy & Co-founder, HP Junior.

  • Master of TESOL – Bachelor of English – Bachelor of Marketing.

  • Writing 8.0.

  • Mỡ's Father.

Link đăng ký: http://shorturl.at/hwyA4bottom of page