top of page

1 thg 11, 2023

Các chương trình ưu đãi áp dụng trong tháng 11.2023

 1. Đăng ký học và review Trung tâm để nhận ngay Balo siêu xịn hoặc giảm ngay 200.000 đồng vào học phí

  • Áp dụng cho học viên mới lẫn học viên hiện theo học tại trung tâm cho khoá IELTS 4 kỹ năng.

  • Khi đăng ký khoá mới hoặc tiếp tục đăng ký học tiếp và viết review cho Trung tâm, học viên sẽ được lựa chọn nhận Balo hoặc giảm ngay 200.000 đồng vào học phí.


 2. Cùng học cùng vui - nhận ngay 200.000 đồng mỗi bạn

  • Áp dụng bạn và bạn bè muốn đăng ký khoá IELTS 4 kỹ năng lần đầu tại Trung tâm.

  • Với nhóm 2 người trở lên, mỗi bạn sẽ được nhận ngay 200.000 đồng.

  • Ưu đãi chỉ được áp dụng lần đầu tiên khi bạn đăng ký khoá học.

  • Việc hoàn học phí sẽ chỉ được thực hiện sau khi tất cả các bạn trong nhóm chuyển khoản đủ học phí.


 3. Gia đình cùng học - Cả nhà giỏi giang

  • Áp dụng khi bạn và gia đình trực hệ (cha - mẹ - anh - chị - em ruột) đăng ký khoá IELTS 4 kỹ năng tại Trung tâm.


  • Giảm 5% học phí khi có 2 thành viên gia đình đang theo học Khoá IELTS 4 kỹ năng.

  • Giảm 10% học phí khi có 3 thành viên gia đình đang theo học Khoá IELTS 4 kỹ năng.

bottom of page