top of page

Paraphrase cho 6.0 Mở bài Task 1

Updated: Oct 17, 2023


Paraphrasing (viết lại câu) nghĩa là chúng ta diễn đạt lại một ý tưởng theo câu từ của chính bản thân mình, đây cũng là một kỹ thuật quan trọng khi viết bài trong kì thi IELTS Writing, đặc biệt là cho câu Introduction của Task 1. Cùng tụi mình tìm hiểu một vài cách viết lại câu trong bài này nhé.

Đơn giản nhất, chúng ta có thể dùng từ đồng nghĩa để viết lại câu. Ví dụ:

The diagram below shows the process by which bricks are manufactured for the building industry.
→ The diagram illustrates the way bricks are made for the building industry.

Chú ý Một số từ có thể có nghĩa gần giống nhau, nhưng không thể thay thế cho nhau được.

Ví dụ

Violent crime is on the rise among teenagers.

Violent offences are rising among young people. (X)

Violent offences are rising among adolescents.

(Teenagers không có nghĩa là young people vì children cũng có thể tính là young people. Trong trường hợp này adolescents sẽ thích hợp hơn.)

Ngoài dùng từ đồng nghĩa, chúng ta cũng có thể dùng các từ loại khác nhau để paraphrase nữa nha. Thí dụ đổi từ danh từ sang động từ và ngược lại.

The line graph below shows the consumption of four kinds of meat in a European country from 1979 to 2004.
→ The line graph shows how one European country consumed four kinds of meat from 1979 to 2004.

Trong câu trên, danh từ the consumption trong câu đề được đổi thành động từ consumed trong câu introduction.

Một cách khác nữa chính là đổi cấu trúc câu. Chúng ta có thể đổi từ câu chủ động sang câu bị động và ngược lại. Ví dụ:

The real estate developers invested over $40 million USD into the development of a new senior living community.
→ Over $40 million USD was invested in the development of a new senior living community.

Ở câu đề, chúng ta có cấu trúc câu chủ động (Active Voice) với chủ ngữ là real estate developers và tân ngữ là over $40 million USD. Khi viết lại câu này cho mở bài, tân ngữ có thể được đưa lên làm chủ ngữ trong câu bị động (Passive Voice) mà ý nghĩa vẫn được giữ nguyên.

Cuối cùng chúng ta có thể kết hợp các kỹ thuật paraphrase khác nhau. Cách này đòi hỏi chúng ta phải nắm vững cấu trúc câu cơ bản và các kỹ thuật viết lại câu đã để cập ở trên.

The line graph below shows the differences in wheat exports over three different areas.
→ The line graph gives information about how much wheat was exported in three locations.

Trong câu trên, wheat exportssản lượng xuất khẩu lúa mì, chúng ta có thể dùng how much để thể hiện ý nghĩa sản lượng, và dùng cấu trúc câu bị động (how much wheat was exported) để thể hiện ý xuất khẩu. Ngoài ra, từ đồng nghĩa cũng được dùng để paraphrase trong câu trên: areas thành locations.

 

Trên đây là một số cách để paraphrase cho mở bài Task 1 thiệt hoành tráng nè. Nhưng tụi mình cũng phải luyện tập thường xuyên để khi đi thi có thể giải quyết NHANH, GỌN, LẸ mở bài nhé!


 

Trung tâm Anh ngữ Origins - Origins Language Academy

Luyện thi IELTS và Tiếng Anh Thanh Thiếu Niên

Chia sẻ của học viên: http://bit.ly/3qzLuQN

Thông tin liên hệ: http://m.me/originslanguageacademy

Hotline: 028 7309 7889 - 0938 839 552

412 views0 comments

Comments


bottom of page