top of page

Giải đề minh họa môn tiếng Anh Kỳ thi THPTQG 2024

 

ĐÁP ÁN


 

LỜI GIẢI CHI TIẾT


Các bạn nhấn vào dấu (>) để xem lời giải cụ thể cho từng phần nhen!!!


Câu 1 - 2: Hoàn thành cuộc đối thoại

1: D. Sure

Giải thích: thể hiện sự đồng ý với một quan điểm. Ở đây, “a green lifestyle” sẽ hợp lý với ý kiến “helps to protect the environment”

“Really?” – dùng để kiểm tra thông tin đúng hoặc sai, “I don’t think so ~ Of course not” – thể hiện sự không đồng ý


2: A. Coffee, please.  

Giải thích: nội dung câu hỏi là đưa ra lời mời: mời người khác uống gì đó.

“Yes, I’d like some bread ~ Yes, I’m hungry” liên quan đến đồ ăn, “No, I prefer tea” không phù hợp ngữ cảnh

Câu 3 - 17: Chọn đáp án đúng

Câu 18 - 21: Phát âm - Nhấn âm

Câu 22-25: Tìm từ đồng nghĩa - trái nghĩa

Câu 26-30: Chọn từ vào ô trống

Câu 31-35: Bài đọc thứ nhất

Câu 36-42: Bài đọc thứ hai

Câu 43-44: Nối câu

Câu 45-47: Tìm lỗi sai

Câu 48-50: Tìm câu đồng nghĩa


 

Trung tâm Anh ngữ ORIGINS - ORIGINS Language Academy 

Luyện thi IELTS và Tiếng Anh Thanh Thiếu Niên

Chia sẻ của học viên: http://bit.ly/3qzLuQN 

Thông tin liên hệ: http://m.me/originslanguageacademy 

Hotline: 028 7309 7889 - 0938 839 552

22 views0 comments

Comments


bottom of page