top of page

Cấu trúc thân bài Writing Task 2

Updated: Oct 17, 2023
Thân bài là phần quan trọng nhất của bài luận IELTS Task 2 vì đây là phần giúp tụi mình phát triển ý, giải quyết các vấn đề được đưa ra. Vậy thì làm sao đề phát triển ý một cách hợp lý và hiệu quả nhất? Bài hôm nay sẽ phân tích một đoạn thân bài mẫu giúp mọi người hình dung cấu trúc chung của thân bài nhé.


Đề của chúng ta như sau:

​Write about the following topic. Some people believe it is wrong to keep animals in zoos. Do you think the advantages of keeping animals in zoos outweigh the disadvantages? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your knowledge or experience. Write at least 250 words.

Đoạn thân bài mẫu:

There are many benefits that zoos can give us. The main advantage of zoos is that they help to protect some animals that are in danger of becoming extinct. They give them the chance to produce young and to survive in a safer environment. This means that future generations will be able to enjoy looking at and learning more about the wonderful animals that live on our planet. A further advantage is that zoos make it possible to see animals that come from very different places. Children in Europe, for example, can see elephants and giraffes and children in Brazil can enjoy watching kangaroos and emus. I believe this is a very special and important experience for young people.


  • Topic sentence = Main idea

  • Idea 1 + Support Idea 1

  • Idea 2 + Support Idea 2

Idea 1 và 2 phải chung chủ đề nhắc đến ở Main idea để đảm bảo không lạc đề (tính coherence)Trong đoạn văn sau, câu topic sentence có main idea lợi ích của sở thú, thì idea 1 và 2 đều nói về hai lợi ích cụ thể của sở thú.

​Main idea (Topic sentence) = benefits of zoos

(Cả đoạn văn sẽ nói về lợi ích của sở thú)

​There are many benefits that zoos can give us.

  • Idea 1 = benefit 1 = protect endangered animals (lợi ích cụ thể thứ nhất)
  • Support idea 1 = safer environment = produce young and to survive → future generations = enjoy looking at and learning about the wonderful animals

The main advantage of zoos is that they help to protect some animals that are in danger of becoming extinct.
They give them the chance to produce young and to survive in a safer environment. This means that future generations will be able to enjoy looking at and learning more about the wonderful animals that live on our planet.

  • Idea 2 = benefit 2 = see animals that come from very different places (lợi ích cụ thể thứ hai)


  • Support idea 2 = example = Europe and Brazil


A further advantage is that zoos make it possible to see animals that come from very different places.


Children in Europe, for example, can see elephants and giraffes and children in Brazil can enjoy watching kangaroos and emus. I believe this is a very special and important experience for young people.


Lưu ý: Giữa các câu cần có từ liên kết để đảm bảo ý được kết nối với nhau một cách mạch lạc.


There are many benefits that zoos can give us. The main advantage of zoos is that they help to protect some animals that are in danger of becoming extinct. They give them the chance to produce young and to survive in a safer environment. This means that future generations will be able to enjoy looking at and learning more about the wonderful animals that live on our planet. A further advantage is that zoos make it possible to see animals that come from very different places. Children in Europe, for example, can see elephants and giraffes and children in Brazil can enjoy watching kangaroos and emus. I believe this is a very special and important experience for young people.Mí bạn cảm thấy thế nào rùi? Mong là bài viết có thể giúp các bạn cải thiện thêm kĩ năng Writing nhé!! Cảm ơn mọi người đã theo dõi OLA nhen!

 

Trung tâm Anh ngữ Origins - Origins Language Academy

Luyện thi IELTS và Tiếng Anh Thanh Thiếu Niên

Chia sẻ của học viên: http://bit.ly/3qzLuQN

Thông tin liên hệ: http://m.me/originslanguageacademy

Hotline: 028 7309 7889 - 0938 839 552

218 views0 comments

Comments


bottom of page