top of page

Cách dùng mạo từ nâng cao lấy IELTS 7.0+

Updated: Feb 21, 2022Mạo từ (Articles) là thứ mà bạn sẽ phải sử dụng thuần thục cho bài thi Speaking hay Writing của mình, và dĩ nhiên là nó cũng giúp hỗ trợ phần nào đáng kể trong bài thi Reading hay Listening của bạn. Tuy nhiên trong phạm vi bài viết này chúng ta sẽ chỉ đề cập nhẹ nhàng đến công dụng thần kì của Mạo từ trong việc giúp bạn cải thiện tiêu chí điểm về Ngữ pháp trong Writing hay Speaking nha.


1. Quy tắc Mạo từ nâng cao ( IELTS Band 7 to 9)


1. The – for entertainment (Dùng THE cho những nơi giải trí mua sắm)

E.g. I went to the cinema / the pub / the shops.


2. The – for transport (Dùng THE cho việc sử dụng các phương tiện đi lại hoặc chỉ nhà ga, sân bay, trạm xe buýt)

E.g. I arrived at the airport, the bus stop; I took the bus / the subway.


3. The – for musical instruments (Dùng THE với các nhạc cụ)

E.g. I play the piano / the violin / the guitar.


4. The – for common places (Dùng THE với các địa điểm quen thuộc nơi công cộng)

E.g. I went to the hospital / the post office / the police station.


5. The – for rivers, mountain ranges, oceans and seas, groups of islands (Dùng THE với các tên sông, các dãy núi, biển và đại dương, các quần đảo)

E.g. the Nile, the Rocky mountains, the Pacific ocean, the Maldives


6. The – for hotels, cinemas, political groups, newspapers (Dùng THE với tên khách sạn, tên rạp chiếu phim, các nhóm chính trị hay tên tờ báo)

E.g. the Hilton, the Cinemas, the Democrats, the New York Times


7. No articles for most time expressions (không dùng mạo từ với hầu hết các cụm chỉ thời gian)

E.g. next month / last year / on Monday / on my day off

Exception: At the weekend


8. No articles for meals (không dùng mạo từ với các bữa ăn)

E.g. I had breakfast and I will eat lunch later.


9. No articles for WORK, HOME, BED (không dùng mạo từ với WORK, HOME, BED)

E.g. I went to work, then I came home and went to bed.


10. No articles for proper nouns – names, places (không dùng mạo từ với danh từ riêng chỉ tên người hay tên địa danh)

E.g. I will talk to Adam. I went to Toronto.


Cuối cùng, lưu ý các thành ngữ không tuân theo bất cứ quy tắc nào hết. Bạn phải học thuộc lòng chính xác khi muốn sử dụng thành ngữ, ví dụ như là ‘in a hurry’, ‘off the record’, hay ‘out of action’.


2. Mạo từ trong IELTS Speaking


Ở phần 3 của Speaking chẳng hạn khi bạn được hỏi là “What are some benefits of living in a big city?”, bạn có thể trả lời như sau: Well, I guess, uhm there are so many … An obvious advantage might be better education and employment opportunities … And of course it’s a lot easier to meet people with various cultural backgrounds in a big city …


Tại sao mình lại dùng “an obvious advantage” và “a big city” trong câu trả lời này ha? Đơn giản thôi, vì mình đang nói về 1 thứ gì đó chung chung, không xác định cụ thể, nên A và AN, những mạo từ không xác định là lựa chọn hợp lý.


3. Mạo từ trong IELTS Writing


Bên phần Writing, mọi thứ liên quan đến việc sử dụng Mạo từ còn xoắn não hơn nhiều nha. Chúng ta xem thử 2 ví dụ dưới đây:


1. The graph below shows UK acid rain emissions, measured in millions of tonnes, from four different sectors between 1990 and 2007.

2. The chart below shows average hours and minutes spent by UK males and females on different daily activities.


Chắc ai cũng biết khi dùng UK thì thường phải có THE, tương tự như The USA cũng vậy, vậy tại sao trong 2 ví dụ được trích trên từ 2 bài viết Writing Task 1 mẫu của 1 cựu giám khảo IELTS lại hem có chữ THE?


Đừng vội hoang mang, vì thực ra trong 2 ví dụ trên, UK được sử dụng như 1 tính từ đứng trước 1 danh từ khác nên mình hem cần tới THE á. Chỉ khi nó được xài như 1 danh từ chính trong câu (My soulmate is from the UK.) thì khi đó mới phải cần THE nha. USA cũng tương tự quy tắc này nha mọi người nha.

Chúng ta xem thêm 1 ví dụ từ Writing Task 1 nữa nha mọi người:


The proportion of spending on leisure and education was also highest in Turkey, at 4.35%, while expenditure on clothing and footwear was significantly higher in Italy, at 9%, than in any of the other countries.


Chúng ta đều được dạy là mình cần THE khi sử dụng dạng so sánh nhất, vậy sao chỗ này (the proportion of spending on leisure and education was also highest) lại không có THE? Thực ra đơn giản thôi, nếu chúng ta để danh từ ra trước như trong ví dụ này thì mình sẽ không cần THE với cụm so sánh nhất nữa, nhưng nếu mình đảo lại thứ tự tí như vầy thì cần THE nha: the highest proportion of spending on leisure and education.


 

Trung tâm Anh ngữ Origins - 𝐎𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐬 𝐋𝐚𝐧𝐠𝐮𝐚𝐠𝐞 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲

Luyện thi IELTS và Tiếng Anh Thanh Thiếu Niên

Chia sẻ của học viên: http://bit.ly/3qzLuQN

Thông tin liên hệ: http://m.me/originslanguageacademy

Hotline: 028 7309 7889 - 0938 839 552

114 views0 comments

Comments


bottom of page